Yenidoğan sünneti

Doğumdan kısa bir süre sonra yapılan sünnete “yenidoğan sünneti” adı verilir. Ülkemizde son yıllarda yapılan yenidoğan sünneti sayısı artmaktadır. Müslüman ve Yahudi dinine mensup kişiler tarafından dini ve töresel nedenlerle yapılan sünnet ameliyatları, Batılı ülkelerde (Avrupa ve ABD’de) de hijyenik ve sağlık gerekçeleri ile tercih edilir olmuştur.

 

Hangi durumlarda yenidoğan sünneti uygulanmaz?

Bebek prematür veya hasta ise,
Ailede hemofili hastalığı öyküsü var ise,
Hipospadias gibi doğuştan penis anomalisi var ise, yenidoğan sünneti uygulanamaz.

 

Bebekler sünnet sırasında ağrı duyarlar mı?

Evet yenidoğan bebekler de ağrı duyarlar. Bu nedenle sünnet öncesinde operasyon bölgesini uyuşturmak için çok ince iğne ile lokal anestezik ilaçlar uygulanır.
Bu yaş grubunda genel anestezi uygulamaya gerek yoktur.
Ancak lokal anestezik madde uygulanırken büyük çocuklardan farklı olarak methemeglobinemi denen durumun ortaya çıkmaması adına her lokal anestezik madde kullanılmamalıdır.

 

Yenidoğan sünnetinin avantajları nelerdir?

Yenidoğan sünneti yapılan bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu riski azalır. Bilimsel çalışmalarda sünnetsiz bebeklerin idrar yolu enfeksiyonuna sünnetli olan gruba oranla 8 ile 20 kat daha fazla yakalandığı gösterilmiştir.
Sadece lokal anestezi ile yapılabilir. Sünnet derisindeki damarlar çok küçük olduğundan ciddi kanama hemen hemen hiç görülmez.
Sünnet sonrası bakım oldukça kolaydır, iyileşme hızlıdır.

 

Yenidoğan sünneti öncesinde bebeğin aç kalmasına gerek var mıdır?

Yenidoğan sünneti lokal anestezi ile yapılmaktadır. Bu nedenle bebeğin aç kalması gerekmez. Tok karnına işlem yapıldığında bebek sünnet sırasında çoğunlukla uyur. Bebeğin hemen sünnet sonrasında beslenmesinde sakınca yoktur.

 

Lokal anestezinin etkisi geçince bebekler huzursuz olurlar mı? Ek ağrı kesici veya antibiyotik gerekir mi?

Hayır, büyük çoğunlukta ağrı kesiciye gerek duyulmaz, antiseptikli kremler dışında rutin antibiotik ve benzeri ilaç kullanılmaz.

 

Yenidoğan sünneti ne zaman nerede yapılır?

Yenidoğan sünneti çoğunlukla bebek doğduktan 24-48 saat sonra; sünnet olmasına engel bir durum yok ise steril şartlarda yapılır.

 

Yenidoğan sünneti nasıl yapılır?

Yenidoğan sünneti klasik cerrahi sünnet veya “çan” yöntemi ile yapılabilir. Klasik cerrahi yöntemde çok ince dikişler kullanılırken çan yönteminde genlikle dikiş kullanılmaz.

 

Yenidoğan sünnetinde işlem ne kadar sürer?

Sünnet yaklaşık 15-20 dakika sürer.

 

Sünnet sonrası bakımda neler yapılır?

Sünnet sonrası yoğun bir bakıma ihtiyaç yoktur. Yara bölgesinin korunması ve bebek bezine yapışmamsına dikkat edilmesi gerekir. Rutin olarak ağrı kesici kullanılmaz. Huysuzluk olması durumunda ağızdan şurup verilir. Sünnet sonrası 2. gün banyo yaptırılabilir.  Konulan dikişler kendiliğinden eriyerek düşerler alınmaları gerekmez.

 

Yenidoğan sünneti sırasında veya sonrasında olası komplikasyonlar nelerdir?

Yenidoğan sünneti steril şartlarda, cerrahi prensiplere uyularak deneyimli bir uzman tarafından yapılır ve işlem sonrası uygun bakım yapılır ise komplikasyon ihtimali oldukça düşüktür. Ancak özellikle ehil olmayan ellerde ve bakımı düzgün yapılmayan bebeklerde komplikasyonlar görülebilir.

Bunlardan başlıcaları; kanama, enfeksiyon, yetersiz sünnet nedeni ile yeniden sünnet derisinin daralması (fimozis) ve deri yapışıklıklarıdır.