Çocuklarda Apandisit

Çocukluk çağı acil ameliyatlarının en sık nedeni apandisittir. Çocukluk çağında apandisit tanısı daha zor olduğundan % 20 apandisit vakasında tanı konduğunda perforasyon yani halk deyimi ile patlama gelişmiş olur.

 

Apandisit nedenleri nelerdir?

Apendiks çekum denen kalın bağırsağın başlangıç kısmına açılan kör uçla sonlanan bir bağırsak parçasıdır. Bu bağırsağın herhangi bir nedenle tıkanması sonucu apandisit olur. Apendiksin tıkanması sonucu apendiks içi basınç artmaya ve apendiks şişmeye başlar. Basınç kan basıncından fazla olmaya başlayınca önce venler sonra arterler tıkanmaya başlar. Apandiks duvarında ödem, ülser ve perforasyon gelişir. Apendiks içindeki iltihaplı muhteva karın içine yayılır.

Apendiksin tıkanmasına en sık sertleşmiş kaka parçası olarak bilinen fekalomlar yol açar. Ayrıca viral ve bakteriyal enfeksiyonlar apendiks etrafındaki lenf bezlerini büyüterek lümenin tıkanmasına yol açabilirler. Kistik fibrozis, yabancı cisimler, karsinoid tümörler, immün yetmezlik te apandisite sebep olabilirler.

Apandisitte ailesel yatkınlık olduğu da gözlenmiştir.

 

Apandisitte şikâyetler nelerdir?

Başlangıçta iştahsızlık, göbek etrafında başlayan ağrı, ateş ve kusma görülür. Apendiksteki iltihap dış duvara ulaşınca karın ağrısı göbek etrafından karnın sağ alt tarafına geçer. Bu arada karın ağrısı gittikçe artar. Apendiks patlayınca ağrı geçici olarak azalır. Fakat iltihap tüm karın içine yayılınca yaygın karın ağrısı ve hassasiyet ortaya çıkar. Bu duruma tahta karın denir. Bulantı, kusma ve ateş artar. İshal olabilir.

 

Anneler, babalar karın ağrısı olan çocuklarınıza, doktorunuz görmeden kesinlikle ağrı kesici, ateş düşürücü ilaç vermeyiniz. Apandisit tanısını geciktirerek apandisitin patlamasına neden olabilirsiniz.

 

Apandisitte fizik muayenede ne görülür?

Apandisitli bir çocuk yürürken karın ağrısını rahatlatmak için hafif sağa ve öne doğru eğik yürür.

Karın muayenesinde sağ alt tarafa basınca ağrı ve hassasiyet olur. Perforasyondan sonra tahta karın denilen yaygın hassasiyet ve sertlik ortaya çıkar.

Sağ alt tarafta karın ağrısı, iştahsızlık, kusma ve ateşli bir çocukta yüksek ihtimalle apandisit vardır.

 

Laboratuvar ve radyolojik incelemelerde nelere bakılır?

Kan tahlilinde beyaz küre denen lökositlerde artma görülür. Karın grafisinde sağ alt kadranda gaz birikimi, fekalom tespit edilebilir. Karın ultrasonografisinde apandisit teşhisi %95 üzerinde doğru olarak tespit edilir.

 

Tedavisi Nasıldır?

Cerrahi olarak apendiksin çıkarılmasıdır. Kapalı yöntemle yani laparaskopik olarak apendiksi çıkarmak daha ağrısızdır. Hastanede kalış süresi daha kısadır.

 

Kliniğimizde apandisit ameliyatları laparaskopik yöntemle yapılmaktadır