Kolonik Atrezi

Kolon, kalın bağırsağın diğer adıdır. Kolon atrezisi yenidoğanlarda bağırsak tıkanıklarının nadir bir nedenidir. Görülme sıklığı 1 / 20.000 doğumdur. Olguların % 95’inde tam bir tıkanıklık, %5’inde ise kısmi bir tıkanıklık vardır.

Kolon atrezilerinin; jejunoileal atrezilerle ve Hirschsprung hastalığı ile birliktelik göstermesi çok önemlidir. Kolon atrezili çocukların % 15 – 20 sinde jejunoileal atrezi bildirilmiştir. Bu durum jejunoileal atrezili bebeklere işlemden önce kolonunda mutlaka araştırılması gereğini ortaya koyar. Kolonik atrezisinin sebebi olarak damarsal yetersizlikler gösterilir.

 

Kolonik Atrezi Bulguları Nelerdir?

Bağırsak tıkanıklığı bulguları vardır: karında şişlik, safralı kusma, beslenememe, kaka yapmama veya çok az kaka yapma. Bu şikayetleri olan bir çocukta kolonik atrezi ile beraber mekonyum ileusu, mekonyum tıkacı, Hirschsprung hastalığı, küçük sol kolon sendromu gibi durumlarda ayırıcı tanı açısından düşünülmelidir.  Kolonik atrezili yenidoğanlar tipik olarak çok az mekonyum (bebeğin ilk kakasına verilen sisimdir) çıkarırlar. Bebeğe ayakta karın grafisi çekilmelidir. Bu filmde hava-sıvı seviyesi dikkati çeker ve kalın bağırsağa ait gazın dalağın olduğu kısımdan itibaren kaybolduğu görülecektir. Hastaların % 10’luk bir kısmında bağırsak delinmesi bulguları vardır. Delinme genellikle ileoçekal valvin olduğu kısımdan olur. Baryumlu yada başka bir opak maddeli kolon grafisi tanıda standarttır.

 

Kolonik Atrezilerde Tedavi Nasıldır?

Eskiden sağ kolon atrezilerinde primer anastomoz, sol kolon atrezilerinde ise kolostomi uygulanırdı. Günümüzde, lokalizasyona bakılmaksızın, tüm olgularda hastanın genel durumu iyi ise primer anastomoz yani bağırsağın uç uca eklenmesi yapılır. Bağırsak delinmesi bulguları varsa, delinen kısmın proksimalinden bağırsak ucunu karın duvarına ağızlaştırmak gerekir.