Yemek Borusu (Özofagus) Yanıkları

Çocukluk yaşlarında kaza ile ya da büyüklerde intihar amacıyla yoğun asit ve alkali sıvıların içilmesi sonucu özofagus yanıkları meydana gelir. Korozif maddelerin çoğu evlerde temizlik amacıyla bulundurulur ve dikkatsizlik sonucu çocuklar tarafından içilir. Özofagus ile birlikte ağız, dudaklar ve yutakta yanıklar olur. En fazla özofagusun anatomik darlıkları zarar görür. Yanığın ciddiyeti korozif maddenin cinsine, içilen miktara, yoğunluğuna ve temas eden süreye göre değişir. Yalnızca mukozada yanık meydana geldiğinde, yüzeysel bir özofajit sonucu üst epitel doku harabiyeti olur ve kısa zamanda iyileşir. Submukoza ve kas tabakası harabiyetinde illihaplı nekroz, nekroz yerinde nedbe dokusu ve strüktür (daralma) oluşur. Bazen bu süreci özofagus delinmesi (perforasyon) izler. Alkali maddeler çoğunlukla ösofagusta, asitler midede harabiyete neden olurlar.

Belirtileri

Ağız ve göğüste ağrı, yutkunamama, ses kısıklığı, hırıltı, ağızdan salya akması gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Tedavi

Tedavide öncelikle korozif madde ile temas kesilmeli, çocuğun ağızdan beslenmesi durdurulmalıdır. Hastayı kusturmak özofagus içi basıncı yükselterek delinmeye neden olabileceğinden sakıncalıdır.  Damar yolu açılır, solunum güvenliği sağlanır ve  takip için hastaneye yatırılır.  Amaç iyileşmeyi sağlamak, ciddi boyutlarda striktür yani daralma oluşumunu engellemek için yeterli önlemi almaktır. Derin yanıklarda iyileşem döneminden sonra darlıklar ortaya çıkar. Bu darlıkların tedavisinde endoskopi ve dilatasyon yöntemi kullanılmaktadır ancak bu yolla bir gelişme sağlanamazsa cerrahi yöntemle özofagoplasti uygulanabilir.