S.S.S.

Çocuk hastalara anestezi uygulaması, bu konuda eğitim almış anestezi uzmanı hekim tarafından yapılmalıdır. Anestezi komplikasyonları en korkulan ve en çok sorulan konu olmakla birlikte sanılanın aksine oldukça nadir görülür. Çocuklara uygun doz ve şekilde, doğru ellerde uygulanırsa anestezinin hiçbir sakıncası yoktur, prematür bebeklerde dahi rahatlıkla uygulanabilir.

Ameliyata hazırlık psikolojik ve teknik olarak gereklidir. Teknik hazırlıktan çocuk cerrahisi personeli sorumlu olup ameliyat öncesi yapılması gerekenler konusunda ebeveynleri bilgilendirir. Bunun yanında ebeveynler tarafından yapılacak psikolojik hazırlık önemlidir. İki yaş altındaki çocuklarda psikolojik hazırlık yeterince uygulanamayabilir. Ancak anestezi öncesi uygulanacak cerrahi prosedüre göre, anne veya babadan birinin ameliyathaneye kadar çocuğun yanında kalması veya ameliyat öncesi sakinleştirici uygulanması korkuyu en aza indirecektir. Daha büyük çocuklarda ise, ameliyat öncesinde, ameliyatı yapacak kişi ve yardımcı personel ile tanışma-kaynaşma önemlidir. Çocuğa bu ameliyatın sağlığı için gerekli oluğu, ameliyat sırasında hiç ağrı duymayacağı, ameliyat sonrasında anne-babanın mutlaka yanında olacağı, ameliyat sonrası ağrısı olursa ağrıyı dindirmek için ilaçlar verileceği anlatılmalıdır. Bazı çocuklar bu hastalığın neden kendi başına geldiğini sorabilir, bu gibi durumlarda çocuğu, ameliyatın yapılacağı bölümdeki diğer çocuklarla konuşturmak, yalnız olmadığını hatırlatmak faydalı olabilir. Ölüm korkusu veya ameliyatın ceza olarak algılanması da sık görülür, bunların aksi konusunda çocuk ikna edilmelidir.

Ameliyathanelere sterilizasyon kuralları nedeniyle ameliyathane personeli dışında kimse alınmamaktadır. Ancak yapılacak işlem lokal anestezi odasında yapılacaksa anne ve baba çocuk iel birlikte dada bulunabilir.

Günübirlik cerrahilerde (sünnet, fıtık gibi) iyileşme süreci çok kısadır, çocuk genellikle aynı gün veya takip eden gün içinde ayaklanır. Kullanılan dikiş materyalleri emilebilir özellikte olduğundan dikişlerin alınması gerekli değildir. Daha büyük cerrahi uygulamalar sonrası bakım genellikle hastanede çocuk cerrahisi personelinin gözetiminde sürer.

Günübirlik ameliyatlardan sonraki ikinci gün çocuğa banyo yaptırılabilir. Daha büyük cerrahi uygulamalar için çocuk cerrahının önerisi sorulmalıdır.

Sünnet için en uygun yaş konusunda ayrı görüşler bulunmaktadır. Yenidoğan döneminde yapılacak sünnet, olayın psikolojik stresini tamamen ortadan kaldırmaktadır. İlk 3 ay içinde sadece penis bölgesi uyuşturularak (Lokal anestezi) bu işlem gerçekleştirilebildiği için genel anesteziden dolayı gerçekleşebilecek risklerden de kaçınılmış olunur. Ayrıca bezli dönem çocuğun çok rahat ettiği bir dönemdir. Bu dönemde yapılacak sünnet sonrası çocuğun bezinin bağlanması, kucağa alınması, yüz üstü yatırılmasında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Bez doğal bir koruma sağlaması nedeniyle iyidir. Enfeksiyon hemen hiç bir şekilde görülmemektedir. Yenidoğan döneminde yapılmayacaksa, 2 yaşından önce ya da 6 yaşından sonra en uygun dönemlerdir. Ancak zorunluluk halinde uygun anestezi koşullarında her yaşta sünnet yapılabilir.

Sünnet, özellikle okul çocuğu dönemlerinde, lokal anestezi ile de uygulanabilir. Ancak olayın psikolojik baskısını ortadan kaldırdığı için genel anestezi altında yapılması daha uygundur. Ayrıca uyum sağlayamayan, korku dolu bir çocukta, işlem esnasında karşı koyma söz konusu olabilir, bu durumda da genel anestezi şarttır. İşlem oldukça kısa sürdüğü için verilen anestezinin dozu ve süresi de çok kısadır, yan etkileri veya komplikasyonu yoktur.