1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
  Transanal endorectal pull-through for Hirschsprung’s disease: experience with 50 patients. Adıgüzel Ü, Ağengin K, Kırıştıoğlu I, Doğruyol H. Ir J Med Sci. 2016 Mar 29
  2. The importance of antenatal diagnosis of congenital duodenal obstruction. Savran B, Adigüzel Ü, Yüksel KB, Seven A, Fazli O, Kabil Kucur S, Öztürk Gözükara I. Ir J Med Sci. 2016 Aug;185(3):695-8
  3. Endoscopic Removal of 15 Gastrointestinal Foreign Bodies. Savran B, Zeren S, Coşgun S, Adigüzel Ü, Öztürk A, Ucar BI. APSP J Case Rep. 2015 Sep 1;6(3):28.
  4. Common Bile Duct Obstruction Due to Surgical Clips Following Laparoscopic Cholecystectomy Treated with Percutaneous Balloon Dilatation. Korkmaz M, Adıgüzel Ü, Şanal B, Zeren S, Ekici MF. Indian J Surg. 2016 Jun;78(3):241-2

 

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
  B1. Myectomy and Sphincteromyectomy For Sort-Segment Hirschsprung’s Disease. 25th annual congress on Pediatric Surgery, 8-11 December 2009, Egypt, p:79.
 2. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
  C1. Adıgüzel Ü, Kırıştıoğlu İ, Doğruyol H: Kısa segment Hirschsprung hastalığında myektomi ve sfinkteromyektomi. Çocuk Cerrahisi Dergisi 23(1):35-39, 2009

C2. Kırıştıoğlu İ, Adıgüzel Ü, Aker S, Doğruyol H: Hibernoma of the Spermatic Cord in a Child: Case Report. Türkiye Klinikleri J Med Sci 32(4): 1138-39, 2012

C3. Adıgüzel Ü, Kaçar M, kırıştıoğlu İ, Doğruyol H: Umblikal Kord Hernisinin Nadir Bir Nedeni: İleoçekal Bileşke Atrezisi. Türkiye Klinikleri J pediatr 21(1):34-36, 2012

C4. Adıgüzel Ü, Savran B. Kanamalı kolon anjiodisplazili bir çocukta endoskopik argon lazer koagülasyonu: Olgu sunumu ve literatür taraması. Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(2-3):62-65, 2013
C5. Bircan Savran, Bekir Şanal, Ünal Adıgüzel, Mehmet Korkmaz, Fatma Can, Saime Ergen Dibeklioğlu, Yasin Tuğrul Karakuş. Çocuklarda görülen geçici invajinasyonda klinik ve radyolojik multidisipliner yaklaşımın önemi. Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(1):37-40, 2013
C6. Bircan Savran, Ünal Adıgüzel, Hasan Erçelik, Ahmet Büber. Çocukluk çağında inkarsere Littre hernisi: nadir bir olgu sunumu eşliğinde literatür derlemesi. Çocuk Cerrahisi Dergisi 28(1):22-25, 2014

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
  D1. Doğruyol H, Adıgüzel Ü, Tanır B, Özçakır E, Gürpınar A.  Laparaskopik Hiatal Kerni Onarımı Deneyimlerimiz. 26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Haziran 2008, İstanbul, Syf:113.
  D2. Adıgüzel Ü, Kırıştıoğlu İ, Doğruyol H. Kısa Segment Hirschsprung Hastalığında Myektomi ve Sfinkteromyektomi. 27. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ekim 2006, Malatya, Syf:32.
  D3. Adıgüzel Ü, Kaçar M, Kırıştıoğlu İ, Doğruyol H.Umblikal Kord Hernisinin Nadir Bir Nedeni: İleoçekal Bileşke Atrezisi. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eylül 2010, Antalya, Syf:195.
  D4. Adıgüzel Ü, Ağengin K, Balkan E, Kılıç N. Konjenital Uterovajinal Anomalilere tedavi Yaklaşımları. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eylül 2010, Antalya, Syf:64.
  D5. Adıgüzel Ü, Ağengin K, Kırıştıoğlı İ, Doğruyol H. Total Kolonik Hirschsprung Hastalığı: 16 Yıllık Deneyim. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eylül 2010, Antalya, Syf:158.
  D6. Adıgüzel Ü, Ağengin K, Kaçar M, Çelik F, Kılıç N, Balkan E. Üretoroselde Tedavi Yaklaşımları. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eylül 2010, Antalya, Syf:128
  D7. Ağengin K, Adıgüzel Ü, Kılıç N, Balkan E, Doğruyol H. Çocuklarda Laparaskopik Palomo Prosedürünün Etkinliğ. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eylül 2010, Antalya, Syf:127.
  D8. Kaçar M, Ağengin K, Adıgüzel Ü, Kılıç N, Balkan E, Doğruyol H. Çocuklarda Over Patolojilerinin Tedavisinde Laparaskopik Cerrahinin Etkinliği. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eylül 2010, Antalya, Syf:135
  D9. Ağengin K, kırıştıoğlı İ, Adıgüzel Ü, Çelik F, Doğruyol H. Çocuklarda Karaciğer Kist Hidatiğinde Tedavi. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eylül 2010, Antalya, Syf:243.
  D10. Adıgüzel Ü, Kaçar M, Ağengin K, Balkan E, Kılıç N. Konjenital Uterovajinal Anomalilere Tedavi Yaklaşımları. 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Nisan 2010, İzmir.
  D11. Kaçar M, Adıgüzel Ü, Ağengin K, Çelik F, Balkan E, Kılıç N. Proksimal Hipospadias Onarımında Çift Seasnslı Bracka Tekniğinin Etkinliği. 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Nisan 2010, İzmir.
  D12. Kaçar M, Çalışkan Y, Adıgüzel Ü, Ağengin K, Özçakır E, Kılıç N. Çocuklarda üriner İnkontinans Cerrahisinde Farklı Tekniklerin Karşılaştırılması. 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Nisan 2010, İzmir.
  D13. Ağengin K, Kaçar M, Adıgüzel Ü, Çelik F, Kılıç N, Balkan E, Doğruyol H. Çocuklarda Laparaskopik Palomo Prosedürünün Etkinliği. 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Nisan 2010, İzmir.
  D14. Adıgüzel Ü, Kaçar M, Kılıç N, Balkan E. Üreteroselde Tedavi Yaklaşımları. Pediatrik Endoüroloji Çalıştayı, Mart 2011, Diyarbakır.
  D15. Çalışkan Y, Adıgüzel Ü, Kılıç N, Balkan E. Posterior Üretral Valv Deneyimlerimiz.  Pediatrik Endoüroloji Çalıştayı, Mart 2011, Diyarbakır.
  D16. Çelik F, Kaçar M, Adıgüzel Ü, Kılıç N, Balkan E. Çocuklarda Üreter Taşlarının Tedavisinde Üreterorenoskopinin Etinliği. Pediatrik Endoüroloji Çalıştayı, Mart 2011, Diyarbakır.
  D17. Kaçar M, Çelik F, Adıgüzel Ü, Kılıç N, Balkan E. Çocuklarda Vezikoüreteral Reflünün Tedavisinde Kullanılan İki Farlı Enjektabl İmplant Materyalinin Karşılaştırılması. Pediatrik Endoüroloji Çalıştayı, Mart 2011, Diyarbakır.
  D18. Adıgüzel Ü, Kırıştıoğlu İ, Kaçar M, Doğruyol H. Hirschsprunh Hastalığında Transanal Endorektal Pull-Through:44 Hastalık Deneyim. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2011, İstanbul.
  D19. Adıgüzel Ü, Aydın Ç, Kılıç M, Balkan E. Palpe Edilemeyen Testislerin Tanı Ve tedavisinde Laparoskopi. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mayıs 2011, İstanbul.
  D20. Adıgüzel Ü, Çalışkan Y, Aydın Ç, Kırıştıoğlu İ, Doğruyol H. Hirschsprung Hastalığı Tanısıyla Transanal Endorektal Pull-through ve Transanal Myektomi/Sfinkteromyektomi Yöntemleriyle Ameliyat Edilen Hastaların Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Kasım 2012, Ankara.
  D21. Adıgüzel Ü, Çelik F, Çalışkan Y, Şengün Parlak A, Doğruyol H. Ovaryan Otoamputasyon 3 Vakalık Tecrübe. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Kasım 2012, Ankara.
  D22. Çalışkan Y, Adıgüzel Ü, Kılıç N, Balkan E, Doğruyol H. Wilms Tümöründe Laparoskopik Nefrektomi: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Kasım 2012, Ankara.
  D23. Adıgüzel Ü, Çalışkan Y, Kılıç N, Balkan E, Doğruyol H. Laparaskopik Mesane Divertikül Eksizyonu: Olgu Sunumu. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Kasım 2012, Ankara.