Anal Atrezi Nedir?

Anal atrezi, bebeğin anne karnında ki gelişimi sırasında, anüs açıklığının tam anlamı ile oluşamaması veya yerleşim yeri itibari ile olması gerektiği kas kompleksi (sfinkter) içinden geçememesi durumudur. Yaklaşık 5000 doğumda bir görülür. Çocuk anne karnında dışkı çıkarmadığı için, doğum öncesi yapılan ultrasonografilerde tanı alması zordur. Sıklıkla ilk muayene esnasında makatın kapalı olması ile tanı koyulur. Ancak doğumdan hemen sonra tanı almayan bebekler kaka yapamama, karında şişlik ve kusma ile de başvurabilir.

 

 

Anal Atrezi Tespit Edilen Bebeklerde Başka Hastalıklar da Görülebilir mi?

Anal atrezi ile beraber kalp, böbrek, iskelet sistemi, yemek borusu, el-ayak anomalileri de görülebilir. Bu nedenle bu bebeklere ameliyattan önce EKO kardiyografi, karın ultrasonografisi, iskelet sistemi röntgeni tetkikleri yapılmalıdır.

 

Anal Atrezide Nasıl Bir Ameliyat Yapılır?

Anal atrezi tespit edilen bebek öncelikle anüsün olması gerektiği yer ve yakınında ince de olsa bir açıklığın(fistül) olup olmaması açısından dikkatlice muayene edilir. Böyle bir açıklığın olması durumunda alçak tip olarak kabul edilerek tek seansta ameliyat edilir ve anüs olması gereken yere açılır. Ancak böyle bir fistül yoksa veya kız çocuklarında vajinal bölgeden erkek çocuklarında ise pipiden kaka geldiği görüldüyse yüksek tip olarak kabul edilir ve öncelikle kolostomi açılır. Çocuk, uygun yaş ve kiloya geldiği zaman ise, tamamlayıcı ameliyatın yapılmasına da ihtiyaç duyulur.

 

Anal Atrezi Ameliyatı Sonrası Dönem Nasıl Olur?

Operasyonun tamamlanmasının ardından, hasta yaşına göre yeni doğan yoğun bakım servisi veya çocuk cerrahisi servisinde kontrol ve takip altına alınır. Hasta, yapılan ameliyatın durumuna bağlı olarak, yaklaşık 2 veya 3 gün civarında hastane de yatırılır. Kolostomi yapılan hastalar bağırsak hareketlerinin başlaması ile beslenme gerçekleştirilirken, makat bölgesinde tek seanslı ameliyatı yapılan hastalar 4 ile 5 gün süre ile ağızdan beslenmemekte, gerekli beslenme yardımı damar yolundan verilmektedir.

Anüsü olması gereken yere açılan hastalar ameliyattan yaklaşık 2 hafta sonra dilatasyon programına alınır.

Uzun süreli takipte önemli olan çocukların dışkı kontrolünü sağlayabilmeleri, kabız olmamaları ve sosyal hayatın içinde problem çıkmaksızın tedavi olmadan bulunabilmeleridir.