Pektus Ekskavatum (Kunduracı Göğsü) Nedir?

Pektus ekskavatum en sık rastlanılan göğüs duvarı deformitesidir. Halk arasında kunduracı göğsü olarak ta bilinir. Kaburga kemiklerinin ve sternum (iman tahtası) denen kemiğin arkaya doğru çökmesi durumudur. Pektus ekskavatum,  hastaların çoğunda (%86) ya doğumda vardır veya hayatın ilk yılı içerisinde ortaya çıkar. Sıklığı 400 canlı doğumda birdir. Erkeklerde kızlardan 3 kat daha fazla sıklıkta görülür. Sebebi tam olarak açık değildir.

Pektus ekskavatum, Marfan sendromu ile beraber daha şiddetli derecelerde görülür. Bu deformiteye sahip hastalarda Marfan sendromu olma ihtimali mutlaka düşünülmelidir. Özellikle, kambur olan erkek çocuklarda bu göz önünde tutulmalıdır. Marfan sendromu düşünüldüğünde ekokardiyografi yapılır. Ekoda aort kökünde dilatasyon ve aort veya mitral kapakta geri kaçak görülmesi Marfan sendromu tanısını destekler.

Hangi Şikâyetlere Neden Olur?

Hastaların çoğu göğüs duvarındaki şekil bozukluğu şikayeti ile müracaat eder. Bazı hastalarda spor yapmaya başlayınca kolay yorulma, dayanıksızlık ortaya çıkar. Deformite orta derecede veya şiddetli olduğunda kalp epeyce sola doğru yerleşir. Nefes alma sırasında akciğerler yeterince açılamayabilir. Pektus ekskavatumlu hastaların %2 ‘sinde doğumsal kalp hastalığı vardır.
Pektus ekskavatum ve pektus karinatumu olan hastalarda astım sıklıkla saptanan bir rahatsızlıktır.

Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ravich Yöntemi

  1. Tüm deforme kosta kartilajların perikondriyumları ile beraber eksizyonu,
  2. Ksifoidin sternumdan ayrılması,
  3. İnterkostal bandlların sternumdan ayrılması,
  4. Transvers sternum osteotomisidir

 

Nuss Yöntemi

Sternumun arkasına yerleştirilen barla yukarı kaldırılma işlemidir. Nuss Prosedürü olarak bilinen prosedür yıllar içerisinde geliştirilmiş ve mükemmelleştirilmiştir.

Bu minimal invaziv girişimin komplikasyonları oldukça nadirdir. Pnömotoraks en sık komplikasyondur ancak genellikle tüp torakostomiye gereksinim duymaz. Barın yanlış yerleştirilmesi bazen yeniden yerleştirme gerektirebilir ve tüm cerrahilerde olduğu gibi enfeksiyon riski vardır ancak şu ana kadar bu oran %1’den daha az bildirilmiştir. En ciddi komplikasyon kalp yırtılmasıdır ancak bu komplikasyon çok nadir bildirilmiştir.

İyileşme dönemi ortalama 4-5 gündür. Operasyon sonrası ağrı kontrolü, solunum fizyoterapisi, hasta/ebeveyn eğitimine dikkat edilir.

Taburcu edildikten sonra hastanın yavaşça normal, ancak kısıtlı, aktivitelerine dönmesi beklenir. Çoğu hasta, altı haftalık egzersiz kısıtlamaları (fiziksel antrenman, ağırlık kaldırma, vs) ile birlikte iki ila üç hafta arasında okula dönmektedir.

Pektus barı yerleştirildikten iki ila dört yıl arasında çıkarılır. Prosedür genel anestezi altında yapılır. Şu ana kadar barların çıkarılması sırasında önemli bir komplikasyon bildirilmemiştir. Bar çıkarıldıktan bir iki saat sonra hastalar taburcu olabilirler.Uzun dönem sonuçlarına bakıldığında tekrarlama oranı ortalama %5’in altındadır.

 

Pektus Karinatum (Güvercin Göğsü) Nedir?

İman tahtası (sternum) denen kemiğin öne çıkıklığı Pektus karinatum ya da halk arasında güvercin göğsü diye adlandırılır. Kunduracı göğsüne göre daha nadir görülür. Erkeklerde 3 kat daha fazla görülür. Genel toplumda %0.06 (10,000’de 6 kişide) görülür ve genellikle ergenlikte fark edilir (11-15 yaş).

 

Hangi Şikâyetlere Neden Olur?

Genelde belirgin bir şikâyet yoktur. Daha çok göğüste çıkıklık şikayeti ile hastaneye başvurulur.  Bazı hastalarda nefes darlığı, hızlı soluma, çabuk yorulma gibi şikayetler ortaya çıkabilir.

 

Tedavisi Nasıl Yapılır?

Başka hastalığı olmayan ve düzeltme istemeyen hastalarda herhangi bir girişime gerek yoktur. Cerrahi düzeltme (Açık cerrahi düzeltme ve Kapalı Abramson bar düzeltme ameliyatları) çoğunlukla görüntü için kozmetik amaçlı yapılır. Sosyal fobiyi de ortadan kaldırır, hastanın öz güveni yeniden kazanılır

Ameliyatsız tedavi de mümkündür; özellikle iman tahtasının orta ve alt kısmındaysa öne çıkıklık “Kompresiv Korse Yöntemi” ile 24 ayda düzelme sağlanabilir. Başarı oranı  %75 civarındadır.