Sünnet Nedir?

Sünnet, tüm dünyada en sık uygulanan cerrahi bir işlemdir. Dünyada hemen hemen her bir dakikada 25 erkek sünnet olmaktadır. Dünyadaki tüm erkeklerin de % 25’i sünnetlidir. Sünnet, doğuştan penisin baş kısmında bulunan ve bu kısmı kapatan cildin çıkartılması işlemidir. Bu cildin çıkartılmasındaki temel amaç, bölgenin içinde oluşabilecek enfeksiyonların önlenmesidir.

Sünnet Kaç Yaşında Yapılmalıdır?

Üzerinde mutabık olunan kesin bir sünnet yaşı yoktur. Özellikle hijyen amaçlı yapılan ülkelerde erken bebeklik dönemi tercih edilirken, törensel gelenekleri de olunan ülkelerde daha geç yaşlar tercih edilmektedir. Sünnet gerektiği durumda her yaşta yapılabilir.

Sünneti Kim Yapmalıdır?

Sünnetin çok eski zamanlardan beri sıklıkla uygulanması ve hekim sayısında ki yetersizlik nedeniyle uzunca bir dönem hekim dışı kişilerce de yapılmıştır. Ancak günümüz şartlarında sünnetin kim tarafından yapılacağı net olarak bellidir. En ideali sünnetin bir çocuk cerrahı ya da çocuk üroloğu tarafından yapılmasıdır.

 

Ehil ellerde yapılmayan sünnet sonrası telafisi güç hatta imkânsız komplikasyonlar görülebilir.

 

Sünnet Olmanın Faydaları Nelerdir?

Sünnet olmanın en önemli faydası, ilk bir yaş içinde sünnetsiz çocuklarda sünnetli çocuklara göre on kat daha fazla idrar yolu enfeksiyonu gelişir. Ve üriner enfeksiyonlardan korunmak açısından sünnet son derece önemli bir koruyucu cerrahi işlemdir. Ayrıca sünnet olan kişilerde HPV enfeksiyonları, normal olgulara göre % 35 daha azdır. Yine sünnet olan kişilerde HIV enfeksiyonuna yakalanma riski % 60 oranında düşüktür. Bir de sünnetin penis kanseri yönünden koruyucu bir rolü olduğu kabul edilmiştir. O nedenle sünnet genel olarak tıbbi faydaları yüksek bir cerrahi işlemdir.

Hangi Durumlarda Sünnet Yapılmamalıdır?

Çocuklarda sünnet yapmamanın en önemli nedeni, hipospadias dediğimiz, çocukların işeme deliğinin normal yerin altına açıldığı doğumsal anomalik durumlardır. Çünkü sünnet derisi bu hastalıkların cerrahisinde çoğu zaman yama olarak kullanılan önemli bir parçadır. Ayrıca kanamaya meyilli olan doğuştan bir takım faktör eksikliklerine bağlı olarak kanama diyatezi olan çocuklarda da sünnet yapılmamalıdır. Yine genel olarak enfeksiyon tablosu altındaki çocuklarda da bu tip işlemden kaçınılmalıdır.

Yenidoğan Bebeklerde Sünnet Yapılabilir mi?

Yeni doğan çocuklara sünnet yapılması, ilk bir yıl içindeki üriner sistem enfeksiyonlarından koruma açısından son derece önemlidir. İlk bir yıl içerisinde sünnetli çocuklarda sünnetsiz çocuklara göre on kat daha fazla idrar yolu enfeksiyonu görülür. İdrar yolu enfeksiyonundan korunmak için yenidoğan sünneti son derece faydalıdır.

İdeal Sünnet Yöntemi Hangisidir?

Sünnet yapılırken cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. En ideali klasik sirkümsizyon dediğimiz cerrahi sünnettir. Bunu dışında çan aletiyle yapılan ve diğer bir takım başka aletler kullanılarak yapılan sünnet çeşitleri vardır. Fakat günümüzde en ideali cerrahi sirkümsizyondur. Çünkü cerrahi sirkümsizyon ile hem cilt boyu hem de mukoza boyu ideal ölçülerde ayarlanabilmektedir.

 

Kliniğimizde sünnet operasyonu öncesi muayene ve ön görüşme ücretsiz olarak yapılmakta, çocuğun yaşına ve psikolojik durumuna uygun anestezi yöntemi belirlenmekte ve cerrahi prensiplere uygun sünnet yapılmaktadır

 

Sünnet Sırasında Hangi Anestezi Yöntemi Tercih Edilmelidir?

Sünnet yapılırken verilecek olan anestezi, kullanılacak olan anestezi madde çocuğun yaşına göre belirlenir. Sadece lokal anestezi, sedasyon ile birlikte lokal anestezi veya genel anestezi uygulanabilir. Yenidoğanlarda sadece lokal anestezi sonrasında 6. aya kadar sedasyonla birlikte lokal anestezi uygulanarak sünnet yapılabilir. Altı aylıktan itibaren çocuklarda anestezi, yetişkinlerle aynı riski taşıdığından dolayı, altı aylıktan itibaren genel anestezi ile sünnet yapılmasında bir sakınca yoktur. Daha büyük ve bilinçli çocuklarda da lokal anestezi ile de sünnet yapılabilir.

Sünnet Ameliyatı Ne Kadar Sürede Yapılır?

Klasik cerrahi sirkümsizyon işlemi, 15-20 dakika içinde bitmektedir. 15-20 dakika içinde biten bu işlemden sonra cerrahi olarak pansuman da yapılır. Kanama kontrolü tamamen sağlandıktan sonra işlem bitirilir.

Sünnet Ameliyatı Sonrası Hastanede Yatış Gerekir mi?

Sünnet ameliyatı sonrasında eğer çocuk genel anestezi veya sedasyon aldıysa, ilaçların etkilerinin dağılması ve beslenmeye başlamasının gözlemlenmesi açısından çocuğun ilk üç saat içinde hastanede bulundurulmasında fayda vardır. Sadece lokal anestezi uygulanan çocuklar ise işlemden kısa süre sonra hastaneden ayrılabilirler.

Sünnet Ameliyatı Sonrası Bakım Nasıl Yapılır?

Sünnet ameliyatından sonra çocuğun yaşına göre bakım şartları değişmektedir. Bezli çocuklarda pipinin beze yapışmamasına dikkat edilir. Ağrı kesici ve krem tarif edildiği şekilde kullanılır. İkinci günden itibaren çocuk banyo yapabilir. Kendinden eriyen dikişler kullanıldığı için dikiş alınmasına gerek yoktur. Bu dönemde şişlik ve kabuklanma görülebilir. Ortalama 10 gün içinde iyieşme büyük oranda tatmlanmış olur.

Sünnet Hangi Durumlarda Beklenmeden Yapılmalıdır?

İvedi sünnet olmayı gerektiren durumlar fimozis veya parafimozis dediğimiz durumlardır. Fimozisde sünnet derisi pipinin ucunda kapanır ve idrar akımını bozar. Sünnet derisinin içinde biriken idrar balanit dediğimiz enfeksiyona neden olur. Enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra çocuk derhal sünnet edilmelidir. Parafimozisde ise geriye çekilen sünnet derisi penisi sıkarak penisin beslenmesini bozar ve penisin baş kısmında ciddi bir ödem oluşturur. Zamanında müdahale edilmezse peniste nekroz denen çürümeye neden olabilir. Ayrıca çocukta vezikoüreteral reflü dediğimiz idrarın, idrar kesesinden böbreklere kaçarak enfeksiyona neden olduğu hastalık varsa, idrar yolu enfeksiyonunu azaltmak adına sünnet edilmesinde fayda vardır.

Sünnet Ameliyatı Sonrası Oluşabilecek Komplikasyonlar Nelerdir?

Sünnet sonrası basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek komplikasyonlar daha sık görülmekle birlikte ciddi müdahaleler gerektiren komplikasyonlarda görülebilmektedir. İyi bir cerrah tarafından yapılmaması durumunda sünnet sonrası oluşabilecek en önemli komplikasyonlar sünnet anında ortaya çıkar ve çok ciddilerdir ve pipinin baş kısmının komple koparılmasına kadar gider. Bugüne kadar gördüğümüz en ciddi komplikasyonlar; pipinin gangrene gitmesi, uç kısmının kesilmesi, idrar kanalı yaralanmaları şeklindedir.

Sünnetin olası diğer komplikasyonu sünnet sonrası kanamalardır. Bu yakın takiple, gerekirse yeniden kanayan yere dikiş atılarak veya baskılı bir pansuman ile kontrol altına alınabilir. Sünnetten sonra enfeksiyon gelişebilir. Kanama ve enfeksiyon sünnetten sonra en çok görülen komplikasyonlardır ve ikisi de telafi edilebilirler.

 

Ehil Ellerde Yapılmayan Hatalı Sünnet Örnekleri;