Hipospadias Nedir?

Hipospadias, idrar deliğinin penisin ucunda değil de altında olmasıdır. Anormal açılan bu delik ile normalde olması gereken yer  arasındaki bölgede idrar kanalı tam olarak oluşmamıştır. Sınıflandırma idrar deliğinin açıldığı yerlere göre yapılır. Normal olması gereken yere yakın olanlar genel anlamda “distal hipospadias” tanımlaması içinde yer alır, çocuklarda en sık karşılaşılan, ve cerrahi başarı oranının en yüksek olduğu grup bu gruptur. Daha aşağı yerleşimli hipospadiaslar “proksimal hipospadias” olarak değerlendirilir. Daha aşağı yerleşimli olanların cerrahi tedavisi daha zordur.

 

 

Belirtileri nelerdir?

En önemli belirti idrar deliğinin penis ucuna değil de penis gövdesinde daha aşağıda bir yere açılmasıdır.

Hipospadias, halk arasında farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Bu hastalığa sahip çocuklar peygamber sünnetli, doğuştan sünnetli ya da yarım sünnetli olarak değerlendirilebilmektedir. Bu adlandırmaların temelinde hipospadiaslı çocuklarda sünnet derisinin ön tarafının gelişmemesi yatmaktadır. Sünnet derisi sadece penisin arka kısmında bulunmaktadır.

Özellikle penisin sertleştiği dönemlerde ortaya çıkan ve kordi adı verilen eğrilik görülebilir. Anomalisi ne kadar ağır ise, yani idrar yaptığı delik penis ucundan ne kadar uzaksa, kordi adı verilen bu eğrilik te o kadar fazladır.

Özellikle Hipospadiaslı büyük çocuklar oturarak idrar yapmayı tercih ederler, çünkü ayakta işerken karşıya değil de aşağıya doğru idrar yaparlar.

 

Doğumsal bir durum mudur? Ne sıklıkta görülür?

Hipospadias, doğumsal bir durumdur. Nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Anne karnında hormonal uyarıların eksik kaldığına yönelik bazı çalışmalar varken, bazı araştırmalar da bunları tamamen reddetmektedir.

Çocuk Cerrahisi pratiğinde en sık karşılaşılan durumlardan biridir. Her 300 erkek çocuğundan birinde görülür. Distal tip dediğimiz penis ucuna yakın idrar kanalı olanlar daha sık görülür.

Bebek doğduğu zaman yapılacak dikkatli bir fizik muayene ile tanı rahatlıkla konulabilir.

 

Hipospadias tanısı aldıktan sonra başka araştırmalar da yapılmalı mıdır?

Özellikle ağır olgularda, diğer ürogenital sistem bozuklukları görülme ihtimali de daha fazladır. Bu nedenle ağır olgularda özellikle böbrek ve idrar boşaltma kanalları ve idrar kesesi mutlaka incelenmelidir. Hipospadias ile birlikte iki taraflı inmemiş testis varsa, kromozomal araştırmalar yapılarak, bu durumun bir cinsel farlılaşma sorunu olup olmadığı mutlaka araştırılmalıdır.

 

Tedavi ne zaman yapılmalıdır?

Hipospadiasın tek tedavisi ameliyat ile düzeltmedir. Ameliyat için en uygun dönem 9 ila 12 ay arasıdır.

 

Cerrahisini kim yapmalıdır?

Cerrahi tedavide tanımlanmış yaklaşık 500 çeşit ameliyat bulunmaktadır. Hipospadias ameliyatını da herkes yapabildiğini iddia etmektedir; Plastik cerrahlar, ürologlar, çocuk cerrahları hatta hatta genel cerrahlar. Her branş da kendisinin bu işi iyi yaptığını belirtmektedir. Ancak elimizdeki bilgiler; tecrübesiz ellerde yapılan her üç ameliyattan birinin komplikasyonla sonuçlandığını göstermektedir.

 

Literatürdeki kanıta dayalı bilgiler bu ameliyatın bu konuda deneyimli Çocuk Cerrahisi Uzmanları veya Çocuk ürolojisi Uzmanları tarafından yapılması gerektiğini göstermektedir.

 

Ameliyatında ne yapılır?

Temel amaç idrar deliğinin penisin ucuna taşınması, eğriliğin giderilmesi ve cilt defektinin ortadan kaldırılmasıdır. Öncelikle idrar kanalını oluşturulur, eğrilik giderilir takiben yeni oluşturulan kanalın üzerine bir katman olarak yama getirilir ve ön tarftaki cilt defekti kapatılarak işlem sonlandırılır.

 

Ameliyat Sonrası Bebek-Çocuk ve Aileyi ne bekler? Ne kadar hastanede yatar? Sonda takılır mı?

Günümüzde bu konuda deneyimli çocuk cerrahları ya da çocuk ürolojisi uzmanları ya da, bu ameliyatları günübirlik cerrahi işlemler olarak yapmaktadırlar. Yani çocuk ameliyat olur ve aynı gün evine gidebilir. Ameliyat sonrası üçüncü ya da beşinci gün pansumanı açılır. Yedinci gün de sondası çekilir. Hastanede kalmasına gerek yoktur.

 

Komplikasyonlar nelerdir?

Tecrübesiz ellerde komplikasyon oranı çok yüksektir. Anca tecrübeli ellerde bile komplikasyon gelişebilir. Daha önce cerrahi girişim uygulanmış bir peniste başarı oranı hiç dokunulmamış olana göre daha azdır.

En sık karşılaşılan komplikasyon fistül gelişimidir; idrar deliği penis ucuna taşınır ama arada bir yerde dikişlerin açılmasına bağlı idrarın birden fazla delikten gelmesidir. Bu komplikasyon geliştikten sonra 6 ay geçmeden herhangi bir müdahelede bulunulamaz. Ancak düzeltmesi de en kolay komplikasyonlardan birisidir.

Dikişlerin tamamen açılması, kanama, penis derisinde gangren gelişmesi diğer komplikasyonlar arasında sayılabilir.

Darlık ve peniste eğrilik diğer önemli komplikasyonlardır.