Yenidoğanın Cerrahi Hastalıkları

Mekonyum İleusu

Mekonyum Nedir? Mekonyum, yenidoğan bebeğin ilk dışkısıdır; koyu yeşil renklidir. Epitelyal veya yüzey hücreleri, mukus ve safradan oluşur. Boşaltım, doğum sürecinden önce veya doğum süreci sırasında veya doğumdan biraz sonra olabilir.   Mekonyum İleusu Nedir? Mekonyuma bağlı bağırsaklarda tıkanıklık gelişmesi durumuna mekonyum ileusu denir. Mekonyum ileusu sıklıkla kistik fibrozisin en erken belirtisidir. Koyu yapışkan mekonyum…

Konjenital Diafragma Hernisi

Konjenital Diafragma hernisi Nedir? Doğumsal diyafram hernisi karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran ve solunuma yardımcı olan diayafram kasının bir yerinde gelişim bozukluğuna bağlı bir delik bulunmasıdır. Bu delik sağ veya sol tarafta olabilir ancak en sık sol tarafta görülür. Karın içi organların bir kısmı mide, dalak, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğerin bir kısmı…

Gastroşizis

Gastroşiziz Nedir? Karın içinde yerleşmesi gereken bağırsakların bazen de midenin göbek kordonunun sağındaki tam kat karın duvarı açıklığından dışarı çıkmasıdır. Görülme sıklığı yaklaşık her 2500 doğumda birdir. Gebelik sürecinde yapılacak olan ultrasonografi ile tanı koyulabilir. Bağırsakların üzerinde zar yoktur. Bağırsakların üzerinde zar olmadığı için bağırsaklar hamilelik boyunca amnion sıvısı ile temas eder. Bu nedenle ödemli…

Omfalosel

Omfalosel Nedir?  Doğumsal olarak karın içi organların karın ön duvarındaki açıklıktan dışarı çıkmasıdır. Karın içi organlar ince bir zar ile kaplıdır ve göbek kordonu bu zarın üstündedir. Bu kesenin içinde bağırsakların bir kısmı, mide ve karaciğer bulunur. Zarın ve karın içi organların dışarıda olması nedeniyle bebek sıvı kaybeder, ısı kaybeder ve enfeksiyon riski artar. Görülme…

Anal Atrezi (Bağırsakların Dışarı Açılmaması)

Anal Atrezi Nedir? Anal atrezi, bebeğin anne karnında ki gelişimi sırasında, anüs açıklığının tam anlamı ile oluşamaması veya yerleşim yeri itibari ile olması gerektiği kas kompleksi (sfinkter) içinden geçememesi durumudur. Yaklaşık 5000 doğumda bir görülür. Çocuk anne karnında dışkı çıkarmadığı için, doğum öncesi yapılan ultrasonografilerde tanı alması zordur. Sıklıkla ilk muayene esnasında makatın kapalı olması…

Kolonik Atrezi (Kalın Bağırsak Tıkanıklığı)

Kolonik Atrezi Kolon, kalın bağırsağın diğer adıdır. Kolon atrezisi yenidoğanlarda bağırsak tıkanıklarının nadir bir nedenidir. Görülme sıklığı 1 / 20.000 doğumdur. Olguların % 95’inde tam bir tıkanıklık, %5’inde ise kısmi bir tıkanıklık vardır. Kolon atrezilerinin; jejunoileal atrezilerle ve Hirschsprung hastalığı ile birliktelik göstermesi çok önemlidir. Kolon atrezili çocukların % 15 – 20 sinde jejunoileal atrezi…

Jejunoileal Atrezi (İnce Bağırsak Tıkanıklığı)

Jejunoileal Atrezi Nedir? Jejunum ve ileum ince bağırsağın onikiparmak bağırsağından sonra gelen kısımlarıdır. Hamilelik sırasında bebeğin ince bağırsağının kanlanması ve damarları ile ilgili bir sorun sonucu ince bağırsağının bir kısmının yetersiz oluşumu ile sonuçlanan bir durumdur. Böyle bir durumda bebeğin anne karnında iken yutmuş olduğu amnion sıvısı, salgılanan safra aşağıya geçemez ve bağırsakların üst kısmında…

Duodenal Atrezi (Oniki Parmak Bağırsağı Tıkanıklığı)

Duodenal Atrezi Nedir? Duodenum mideden hemen sonra başlayan ince bağırsağın ilk kısmıdır. Halk arasında on iki parmak bağırsağı olarak bilinir. Duodenal atrezi oniki parmak bağırsağının doğuştan kapalı veya dar olması durumudur. Duodenal atrezi tanısı alan hastaların üçte birinde Down sendromu ve/veya kalp anomalisi görülme riski vardır. Diğer doğumsal anomaliler de eşlik edebilir.   Tanı Nasıl…

Pilor Stenozu (Mide Çıkışı Darlığı)

Pilor Stenozu (Darlığı) Nedir? Pilor, mide ile onikiparmak bağırsağını birbirine bağlayan kanala verilen isimdir. Bu kanaldaki kas tabakasının kalınlaşması sonucu mide içeriğinin bağırsağa geçememesi durumuna Pilor Darlığı (Stenozu) denir. Bu hastalık bebeklerde tipik olarak 2-8. haftalarda görülür ve 500-1000 canlı doğumda bir bebek etkilenir. Neden Önemlidir? Mide çıkışı tıkalı olduğu için midede ki besinler ve…

Özofagus Atrezisi (Yemek Borusu Tıkanıklığı)

Yemek Borusu (Özofagus) Atrezisi Nedir? Yemek borusu (özofagus), yutaktan başlayıp mideye kadar uzanan ve yiyeceklerin ağızdan mideye gitmesine yardımcı olan kaslardan yapılı tüp şekline benzeyen bir organdır. Kısacası, “yemek borusu eksikliği/yokluğu” olarak ifade edilen “özofagus atrezisi” ise, yemek borusunun doğumsal olarak bir kısmının gelişmediği bir anomalidir. Yemek borusu tam anlamı ile oluşmadığından dolayı, mideye giden yol…