Genel Çocuk Cerrahisi Hastalıkları

Yemek Borusu Yanıkları

Yemek Borusu (Özofagus) Yanıkları Çocukluk yaşlarında kaza ile ya da büyüklerde intihar amacıyla yoğun asit ve alkali sıvıların içilmesi sonucu özofagus yanıkları meydana gelir. Korozif maddelerin çoğu evlerde temizlik amacıyla bulundurulur ve dikkatsizlik sonucu çocuklar tarafından içilir. Özofagus ile birlikte ağız, dudaklar ve yutakta yanıklar olur. En fazla özofagusun anatomik darlıkları zarar görür. Yanığın ciddiyeti…

Yabancı Cisim Yutulması

Yabancı Cisim Yutulması Küçük çocuklar yapılarındaki meraklılık ve araştırma özelliklerinden dolayı her türlü yabancı cismi ağızlarına götürmeye ve yutmaya eğilimlidir. Ayrıca diş sayısı ve yapılarının yetersiz olması besinleri çiğnemeden daha büyük lokmalar halinde yutmalarına yol açar. Ağızlarında bir şeyler olmasına rağmen konuşmaya, gülmeye, koşmaya ve oynamaya devam edebilirler. Anne babaların yaşadığı en büyük korkulardan biri…

Pektus Ekskavatum ve Pektus Karinatum

Pektus Ekskavatum (Kunduracı Göğsü) Nedir? Pektus ekskavatum en sık rastlanılan göğüs duvarı deformitesidir. Halk arasında kunduracı göğsü olarak ta bilinir. Kaburga kemiklerinin ve sternum (iman tahtası) denen kemiğin arkaya doğru çökmesi durumudur. Pektus ekskavatum,  hastaların çoğunda (%86) ya doğumda vardır veya hayatın ilk yılı içerisinde ortaya çıkar. Sıklığı 400 canlı doğumda birdir. Erkeklerde kızlardan 3 kat…

Tortikollis (Eğri Boyun)

Tortikollis Nedir? Tortikollis, latince “tortus”  (bükülmüş, burkulmuş) ve  “collum”  (boyun) kelimelerinden oluşur ve bükülmüş boyun anlamına gelir. Tortikollis, kalça çıkığı ve çarpık ayak (pes ekinovarus)’tan sonra en sık görülen doğumsal anomalidir. Doğumsal tortikollis boyun yan kısımlarında bulunan sternokleidomastoid (SKM) adlı kasın bir tarafta kısalması sonucu oluşan bir hastalıktır. Diğer adı müsküler yani kasa bağlı tortikollistir. Baş…

Tiroglossal Kist

Tiroglossal Kist Nedir? Tiroglossal kist çocuklarda en sık görülen doğumsal boyun kitlesidir. Her yaşta görülmesine rağmen %90’ı 10 yaş altında belirti verir. Tiroid bezi gelişirken öncelikle dil kökünde ortaya çıkar. Daha sonra tiroglossal kanal boyunca ilerler ve âdem elması denen çıkıntının alt kısmına yerleşir. Bu inişten sonra tiroglossal kanalın kapanmaması neticesinde tiroglossal kist dediğimiz patoloji…

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları

Safra Kesesi Hastalıkları Nelerdir? Safra kesesi karaciğerin altında bulunur. Karaciğerde üretilen safranın depolanması ve yoğunlaştırılmasını sağlar. Çocuklarda hacmi 20-50 mililitredir. Safra, yağların bağırsak sisteminden emilimini sağlar. Safra kesesi depoladığı safrayı yemek yenilmesini takiben on iki parmak bağırsağına doğru salgılar. Safra kesesi hastalıkları arasında kolesistit yani kesenin iltihabı, safra kesesi taşları ve safra kesesi polipleri sayılabilir….

Kist Hidatik

Kist Hidatik Nedir? Kist Hidatik, Echinococcus granulosis denen parazitin neden olduğu bir hastalıktır. Sıklıkla karaciğer ve akciğerde enfeksiyona neden olmakla beraber beyin, kalp, böbrek, göz küresi gibi organlarda da görülebilir.  Erişkinlerde en sık karaciğerde görülürken çocuklarda akciğerlerde gözükür. Kist Hidatik Nasıl Bulaşır? E.granulosus’un erişkin şekli köpek, kurt, çakal gibi hayvanlarda barınır. Ekinokok infeksi­yonu hayvancılık yapılan…

Kıl Dönmesi

Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi) Hastalığı Nedir? Halk arasında kıl dönmesi olarak adlandırılan pilonidal sinüs hastalığı, genelde her iki kalça arasında kuyruk sokumu kemiği üzerinde rastlanan cilt ve cilt altı dokularının iltihabıdır. Bu hastalığa sahip kişilerde hiçbir şikayeti olmayabileceği gibi akut veya kronik bir enfeksiyon şeklinde de karşımıza çıkabilir. Hastalık toplumda her yüz bin kişinin 26-40’ında…

Meckel Divertikülü

Meckel Divertikülü Nedir? Meckel divertikülü, doğumsal bir bozukluktur. Sinirim sisteminin en sık görülen anomalisi olmakla birlikte bu probleme sahip insanların çoğunda hayat boyu herhangi bir şikâyet oluşmaz. İnce bağırsağın alt kısmında barsak duvarından dışarı doğru cep şeklinde küçük bir çıkıntıdır. Yapısı kaynaklandığı ince barsak hücreleri olabildiği gibi normalde o bölgede bulunmaması gereken pankreas bezi veya asit…

İnvajinasyon

İnvajinasyon Nedir? Halk arasında bağırsak düğümlenmesi olarak ta bilinen invajinasyon, bir bağırsak kısmının diğer bağırsak kısmı içerisine teleskopik olarak girmesi sonucu oluşan bir hastalıktır. En sık görülen şekli ince bağırsağın kalın bağırsak içine girdiği ileokolik invajinasyondur. Bu girme sonucu bağırsakta tıkanıklık oluşur ve yiyecekler bağırsakların içinde ilerleyemez. 10 ay-2 yaş arası çocuklarda en sık ve…