Blog

Urakus Hastalıkları (Göbekten Sıvı Gelmesi)

Urakus nedir? Urakus, bebek anne karnındayken gelişmeye başlayan ve hamileliğin ilk haftalarında açık olan tüp şeklinde bir yapıdır. Göbek kordonu içinde bulunan yapılardan biri olan allantois ile bebeğin mesanesinin üst kısmının arasında yerleşmiştir. Bu açıklık normal olarak hamileliğin 12. haftasında tamamen kapanır ve bir kordon şeklini alır. Urakus Anomalileri Neleredir? Urakus anomalileri urakusun hamilelik sırasında…

Over Torsiyonu (Yumurtalık Dönmesi)

Over Torsiyonu (Yumurtalık Dönmesi) Nedir? Yumurtalıklar normalde bir ucu karın yan duvarında diğer ucu ise serbest halde dururlar. Bu bağ içerisinden kan damarları geçer.  Over torsiyonu, yumurtalığın bağlarıyla birlikte kendi çevresinde bir ya da birkaç kez dönmesi ile ortaya çıkan acil bir durumdur ve çocuklardaki şiddetli karın ve kasık ağrılarının nadir görülen ancak çok önemli…

Testis Torsiyonu (Testis Dönmesi)

Testis Torsiyonu (Testis Dönmesi) Nedir? Testisin kendini besleyen damarlar ile birlikte kendi etrafında dönmesi durumuna testis torsiyonu denir. Testis torsiyonu acil girişim gerektiren bir durumdur. Genellikle genç erkeklerde görülür ve tedavisi yapılmaz ise testis kaybına neden olabilir. Testis torsiyonu yeni doğan döneminden itibaren görülmesine rağmen özellikle ergenlik önceci dönemde ve 13 yaş civarında daha sık…

Vezikoüreteral Reflü (İdrar Kaçağı)

Vezikoüreteral Reflü Nedir? İdrarın idrar kesesinden idrar kanalına (üreter) ve böbreklere geri kaçmasına vezikoüreteral reflü (VUR) denir. VUR çocuklarda en sık rastlanılan üriner sistem anomalisidir ve pimer ve sekonder olmak üzere iki grupta incelenir. Primer VUR, vezikoüreteral bileşkenin gelişimsel anomalisi ile ilişkili doğumsal bir patolojidir. Sekonder VUR ise, mesane içi basıncın nörojen nedenler veya obstrüksiyona bağlı…

Böbrek ve İdrar Yolu Taşları

Böbrek Taşı Görülen Çocukların Yaş Aralıkları Nelerdir Ve Riskli Gruplar Kimlerdir? Çocuklarda taş hastalığı, bebekler de dâhil her yaş grubunda görülebilmektedir. Bir yaşın altında olup, taş tanısı konan ve tedavi olması gereken bebekler bile olabilmektedir. Son yıllarda çocuklardaki taş hastalığının arttığı bilinmektedir Çocuklarda Böbrek Taşı Oluşumunun Artışının Nedenleri Nelerdir? Çocuklarda böbrek taşlarının oluşmasında farklı nedenler…

Hidronefroz (Böbreklerde Şişme)

Antenatal Hidronefroz Nedir? Doğum öncesi bebeğe yapılan ultrasonografide bebeğin böbreklerinin içindeki idrarı toplayan toplayıcı keseler ve havuzcuktaki genişleme bulgusuna antenatal hidronefroz (doğumsal böbrek genişlemesi) denilir. Doğum öncesi anne karnındaki bebeğe yapılan ultrosonografinin yaygın kullanımı bebeklerde birçok doğuştan böbrek hastalığının erken saptanmasına neden olmaktadır. Ultrasonografiyle doğum öncesi saptanan tüm anomalilerin %20’si, böbrek anomalileridir. Bu anomaliler büyüklük…

Hipospadias (Doğuştan Yarım Sünnet)

Hipospadias Nedir? Hipospadias, idrar deliğinin penisin ucunda değil de altında olmasıdır. Anormal açılan bu delik ile normalde olması gereken yer  arasındaki bölgede idrar kanalı tam olarak oluşmamıştır. Sınıflandırma idrar deliğinin açıldığı yerlere göre yapılır. Normal olması gereken yere yakın olanlar genel anlamda “distal hipospadias” tanımlaması içinde yer alır, çocuklarda en sık karşılaşılan, ve cerrahi başarı oranının…

Yemek Borusu Yanıkları

Yemek Borusu (Özofagus) Yanıkları Çocukluk yaşlarında kaza ile ya da büyüklerde intihar amacıyla yoğun asit ve alkali sıvıların içilmesi sonucu özofagus yanıkları meydana gelir. Korozif maddelerin çoğu evlerde temizlik amacıyla bulundurulur ve dikkatsizlik sonucu çocuklar tarafından içilir. Özofagus ile birlikte ağız, dudaklar ve yutakta yanıklar olur. En fazla özofagusun anatomik darlıkları zarar görür. Yanığın ciddiyeti…

Yabancı Cisim Yutulması

Yabancı Cisim Yutulması Küçük çocuklar yapılarındaki meraklılık ve araştırma özelliklerinden dolayı her türlü yabancı cismi ağızlarına götürmeye ve yutmaya eğilimlidir. Ayrıca diş sayısı ve yapılarının yetersiz olması besinleri çiğnemeden daha büyük lokmalar halinde yutmalarına yol açar. Ağızlarında bir şeyler olmasına rağmen konuşmaya, gülmeye, koşmaya ve oynamaya devam edebilirler. Anne babaların yaşadığı en büyük korkulardan biri…

Pektus Ekskavatum ve Pektus Karinatum

Pektus Ekskavatum (Kunduracı Göğsü) Nedir? Pektus ekskavatum en sık rastlanılan göğüs duvarı deformitesidir. Halk arasında kunduracı göğsü olarak ta bilinir. Kaburga kemiklerinin ve sternum (iman tahtası) denen kemiğin arkaya doğru çökmesi durumudur. Pektus ekskavatum,  hastaların çoğunda (%86) ya doğumda vardır veya hayatın ilk yılı içerisinde ortaya çıkar. Sıklığı 400 canlı doğumda birdir. Erkeklerde kızlardan 3 kat…